SỰ HỢP TÁC GIỮA ALIBABA GROUP & ASL LOGISTICS.

ASL Logistics là đối tác khai thác sàn thương mại điện tử B2B Alibaba.com tại Việt Nam từ năm 2018. Mô hình hoạt động của Alibaba.com mang lại nhiều tiện ích và cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam, so với phương pháp tìm kiếm khách hàng thủ công thì phương pháp bán hàng xuất khẩu thông qua sàn thương mại điện tử Alibaba.com mang lại nhiều cơ hội tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Thống kê cứ 1 doanh nghiệp bán hàng xuất khẩu trên Alibaba.com sẽ có trung bình 26 doanh nghiệp mua hàng (tỷ lệ 1:26). Có hơn 160 triệu người mua hàng là các doanh nghiệp sử dụng 16 ngôn ngữ quốc tế, trong đó có ngôn ngữ Tiếng Việt. Do đó sự kết nối và hợp tác giữa Alibaba.com và ASL Logistics sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam.

ALIBABA & ASL hỗ trợ gì cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam?

Với những tiềm năng và hiệu quả mang lại từ kinh doanh thông qua thương mại điện tử nêu trên, ASL Logistics tin tưởng hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển năng lực xuất khẩu, tìm kiếm nhiều người mua hàng trên toàn cầu thông qua sàn thương mại điện tử số 1 thế giới này.

Đăng ký thông tin