CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Vì tính chất đặc thù của dịch vụ logistics nên chính sách thanh toán được thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng  đã được ký kết giữa Công ty và khách hàng. Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản.

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MỸ Á

  • Số tài khoản: 1009798-002 VND
  • Ngân hàng: INDOVINABANK. HCM