Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

ASL Logistics trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp logistics hàng đầu tại Việt Nam. Với phương châm không ngừng đổi mới, lấy khách hàng làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm tài sản, lấy niềm tin làm cốt lõi.

SỨ MỆNH

Mang đến cho cộng đồng những giá trị thiết thực, hiệu quả và bền vững:
Không ngừng cải tiến, sáng tạo với nhiều giải pháp logistics tối ưu nhất cho khách hàng.
Nâng cao uy tín với khách hàng và đối tác với cam kết chất lượng dịch vụ & phong cách phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.
Đồng hành hiệu quả & bền lâu với khách hàng và đối tác toàn cầu.
Tích cực tham gia vào các hoạt động chia sẻ, đóng góp cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
Là môi trường tốt nhất để nhân sự tài năng đồng hành cùng phát triển.